Armonea gelooft dat een professionele, op vertrouwen gesteunde relatie met al haar belanghebbenden een kritische factor is voor haar succes in het verwezenlijken van deze doelstellingen. Armonea's Charter van Deugdelijk Bestuur en haar Gedragscode zijn een

fundamenteel instrument om dergelijk vertrouwen te creëren en behouden.

Download hier het volledige Charter van Deugdelijk Bestuur en Gedragscode, waarin u de fundamentele richtlijnen kan lezen overeenkomstig dewelke Armonea wordt bestuurd en gecontroleerd.

Download hier de Groepsstructuur van Armonea.

Informatie over de Samenstelling van de Raad van Bestuur van Armonea kan u hier downloaden.

Informatie over de statuten van Armonea Groep NV kan u hier downloaden.

Info?