Meer tijd voor zorg, door een slimme organisatie

Short description

Bij Armonea willen we onze tijd zo veel mogelijk aan onze bewoners besteden, en aan de zaken die voor hen een verschil maken in levenskwaliteit. Met dat doel voor ogen bekijken we dagelijks hoe we onze werkprocessen zo kunnen organiseren dat er meer tijd voor hen kan worden vrijgemaakt.

 

Description

Heen en weer lopen door een te kleine afdelingsvoorraad; zoeken naar een product of toestel, omdat het geen vaste plaats heeft … Het zijn voorbeelden van hoe er hier en daar tijd verloren gaat die we veel beter zouden kunnen besteden. Die tijd willen we graag terugwinnen. En dat doen we bij Armonea door ons slimmer te organiseren, via de lean-methodologie. Hoe pakken we dit aan?

Onze expert op het gebied
Thomas De Groote

0800 93 430

Expertise paragraphs
Expertise para title
Routine en orde scheppen
Expertise para desc

Tijd vrijmaken begint bij het grondig onder handen nemen van elk lokaal. Met het hele team maken we afspraken over wat waar hoort bij de inrichting ervan. De spullen die niet in een ruimte thuishoren, gaan eruit. Wat overblijft, krijgt een vaste plaats. Het resultaat is een geordend geheel, waarin de zorgverleners alles vlot vinden. Daarna checken we regelmatig de orde en netheid.
Dat zorgt ervoor dat we in sommige sites tot 10 minuten per dag per persoon kunnen vrijmaken, omdat niemand nog naar materieel moet zoeken. Tijd die we onder meer investeren in zorg (bv. langere bad- of douchetijden voor bewoners; extra persoonsgerichte animatie-activiteiten). Verder verlagen deze eenvoudige afspraken vooral ook de werkdruk en -stress, waardoor onze mensen aangenaam en rustig zorg kunnen bieden.

 

Expertise para title
Visuele zorgplanning rond de wensen van bewoners
Expertise para desc

Een slimme organisatie helpt ook om onze verzorging beter af te stemmen op de specifieke noden van de bewoners. Op een overzichtsbord staan de speciale wensen van de bewoners of familie: iemand heeft een familiefeest en wil graag wat vroeger opstaan, een bewoner is afwezig door opname in het ziekenhuis … Vijf minuten aan het bord volstaan voor betere afspraken, een vlottere werking en zo tot een uur extra tijd voor zorg.
 

Expertise para title
Verbeterpunten bespreekbaar maken, en samen aanpakken
Expertise para desc

Elke medewerker kan om het even wanneer een verbeteridee noteren op het verbeterbord in de verpleegpost. Laagdrempelig, met opnieuw een duidelijke doelstelling: problemen vermijden en ons slimmer organiseren. Wekelijks staat het zorgteam stil bij de vermelde punten en zoekt het samen naar oplossingen. Door die verantwoordelijkheid bij het team te leggen, is het meer betrokken en worden de oplossingen beter gedragen. De leidinggevende begeleidt dit proces, en waakt erover dat de oorzaken aangepakt worden, niet enkel de symptomen.

Expertise para title
Meer tijd voor de bewoners
Expertise para desc

Deze methodes hebben we al in een groot deel van onze woonzorgcentra geïntroduceerd. De komende jaren voeren we ze overal in, met als enige doel een betere zorgkwaliteit. Hebt u zelf een verbeteridee of suggestie? Geef het dan door aan een van onze medewerkers.

Nog even nagenieten
We zoeken nieuwe collega's!
05 jul 2018

Hé daar toekomstige collega! Armonea heeft goed nieuws: in september breiden we WZC
De Stichel in Vilvoorde uit én opent ons gloednieuwe huis Woluwe Promenade in Zaventem de deuren.

Info?